Wil je contact opnemen voor een samenwerking of heb je een andere vraag?
Neem contact op en je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie: info@evenonderons.nl


Onze gegevens:
Gevestigd in Gemert, Nederland.
(KVK nummer 69979871 – BTW nummer NL858089543B01)


DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

De standpunten en meningen op deze website zijn onze persoonlijke standpunten en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die worden vermeld.
Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Indien je van mening bent dat teksten/afbeeldingen die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw bedrijf zonder dat hiervoor toestemming is verleend, stuur mij dan een email zodat ik dit indien nodig kan aanpassen.

De teksten op deze blog zijn door bloggers van evenonderons.nl geschreven en hierop rust Copyright. Ook op de foto’s die door bloggers van Evenonderons.nl zijn gemaakt rust Copyright. Je kunt contact opnemen met ons om te overleggen als je een tekst of afbeelding wenst te gebruiken.

Een aantal links op deze site zijn affiliate links. Als jij een product/dienst/reis via deze link koopt, kost dat jou niets extra, maar levert het ons wel een klein percentage van het aankoopbedrag op.

Voorwaarden advertorial
* Het artikel blijft minimaal 1 jaar online staan op evenonderons.nl, tenzij anders afgesproken.
* Advertorials worden SEO geoptimaliseerd geschreven of aangeleverd.
* Advertorials bevatten unieke content.

Privacy Policy

Evenonderons.nl, gevestigd aan Lopense 4, 5421AB Gemert, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (KVK nummer 69979871 – BTW nummer NL858089543B01)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evenonderons.nl respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor je toestemming te vragen. Evenonderons.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Evenonderons.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam als je reageert op de blog
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. E-mailadres: Als je reageert op de blog
  5. IP-adres
  6. Locatiegegevens
  7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  8. Internetbrowser en apparaat type

1, 4 en 5 worden bewaard als je reageert op een post. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics.

Voor reacties die je achterlaat op Evenonderons.nl geldt het volgende: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@go-or-no-go.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Evenonderons.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Evenonderons.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Evenonderons.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Evenonderons.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Doordat Evenonderons.nl gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.

Om jullie privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld. Verder heb ik het ip-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Evenonderons.nl verstrekt alleen gegevens van de bezoeker wanneer dit nodig is vanwege een overeenkomst tussen Evenonderons.nl en de bezoeker of als Evenonderons.nl daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij weer aan een winactie; wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan jij alleen profiteren als ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Evenonderons.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Evenonderons.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evenonderons.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evenonderons.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Evenonderons.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

SSL Certificaat
Evenonderons.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Evenonderons.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Evenonderons.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@evenonderons.nl.